Când unui copil i se oferă un handicap vizual

ONG-uri | Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Vatra Luminoasă nr. Italiană, nr.

copil la programarea oftalmologului

Sumele se vor utiliza pentru următoarele cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor: a cheltuieli de administrare; b cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general. Cheltuielile de administrare sunt următoarele: a cheltuieli de personal, în limita a două posturi la nivel de filială şi 5 posturi la nivel central; b cheltuieli de întreţinere, cu excepţia chiriilor, care reprezintă cheltuielile cu utilităţi: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV şi internet, două abonamente de telefonie, unul telefax şi unul mobil de grup la nivel central, şi câte unul telefax pentru fiecare filială.

folosind lentile de contact colorate pentru miopie

Caracteristicile activităţii specifice de interes general sunt următoarele: a este definitorie pentru organizaţia care solicită suma, conform statutului său; b concură la îndeplinirea obiectivelor proprii; c se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei care solicită suma; d satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată; e diminuează riscul de excludere socială a acestora şi creşte gradul de incluziune socială; f implică beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială; g nu urmăreşte obţinerea unui profit.

Activităţile specifice de interes general pot fi: a activităţi cu caracter permanent; b activităţi de tip eveniment.

vitamine pentru vedere pentru copiii cu ginkobiloba chirurgie cu laser oftalmologie

Activităţile specifice de interes general de tip eveniment sunt activităţi cu desfăşurare limitată în timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expoziţii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinţe, spectacole. Cheltuielile pentru activităţile specifice de interes general când unui copil i se oferă un handicap vizual aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru fiecare organizaţie, la solicitarea motivată a acesteia, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei de către aceasta, în baza evaluării de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a proiectului activităţilor specifice depus de organizaţii la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se plătesc astfel: a lunar pentru luna precedentă, dar nu mai târziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activităţi specifice de interes general cu caracter permanent; b după încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activităţile specifice de interes general tip eveniment.

În vederea planificării bugetare, organizaţiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul activităţilor specifice şi estimarea antrenament de ochi vizibil de administrare pentru anul următor, aprobate de adunarea generală a membrilor organizaţiei, până la data de 31 iulie a fiecărui an.

când unui copil i se oferă un handicap vizual Obțineți-vă înapoi Partea 1 din 6

Mai multe despre acest subiect