Concept: copii cu deficiențe de vedere, Навигация по записям

DEFICIENTA DE AUZ LA COPII

Acest document se axează pe orientări moderne şi tendinţe ale dezvoltării psihopedagogiei speciale.

clinica oftalmologie monica spital oftalmologic bucuresti

Programa structurează subiectele după cum urmează: Fundamentele pedagogiei speciale; Didactica în instituţiile pentru copii cu deficienţe în dezvoltare; Probleme de educaţie a persoanelor cu deficienţe în dezvoltare; Managementul educaţional; Obiectivele generale ale examenului de doctorat: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi funcţionale ale doctoranzilor cu privire la domeniul pedagogiei speciale; Evaluarea competenţelor investigaţionale în domeniul pedagogiei speciale. În cadrul examenului doctoranzii vor fi capabili: să identifice fundamentele ştiinţifice ale pedagogiei speciale: teorii, noţiuni, concepte etc.

Programa orientează doctoranzii spre abordări teoretice şi experienţiale a subiectelor şi a problemelor vizate. Programa include în componenţa sa şi o bibliografie amplă care va servi drept referinţă pentru pregătirea doctoranzilor către examenul de doctorat şi pentru realizarea tezelor de doctorat.

Conţinutul programei I. Fundamentele pedagogiei speciale Pedagogia specială ca ştiinţă. Istoricul şi aparatul categorial al pedagogiei speciale Obiectul pedagogiei speciale. Categoriile fundamentale ale pedagogiei speciale - educarea, instruirea, corectarea, compensarea, abilitarea, reabilitarea, adaptarea, integrarea, incluziunea. Copil cu cerinţe educaţionale speciale. Conceptul de normalitate, anormalitate, deficienţă, dezabilitate, handicap.

Clasificarea abaterilor în dezvolatrea copiilor. Oligofrenopedagogia surdopedagogia, tiflopedagogia etc. Interacţiunea pedagogiei speciale cu alte ştiinţe. Metodele de bază de cercetare ştiinţifică în pedagogia specială. Etapele principale ale evoluţiei teoriei şi practicii instruirii şi educării copiilor cu diferite deficienţe în dezvoltare.

5 Myths about Mental Illnesses

Direcţiile de perspectivă ale evoluţiei pedagogiei speciale în epoca contemporană. Obiectivele pedagogiei speciale. Bazele ştiinţifice a pedagogiei speciale L.

Didactica si metodica invatamantului special si integrat Prof.

Vâgotski şi pedagogia specială contemporană. Unitatea legităţilor de dezvoltare a copilului normal şi a celui anomal, deficienţele primare şi secundare ale copiilor cu deficienţe şi despre posibilităţile de corectare a acestora. Orientarea socială a activităţii educative şi corecţionale cu copiii deficienţi mental, senzorial, fizic. Teoria lui L. Vâgotski despre zonele de dezvoltare limitrofă şi despre proiectarea căilor de ocolire în activitatea educativă şi de corecţie.

Depistarea şi exploatarea posibilităţilor elevilor în activitatea educativă şi de corecţie. Rolul decisiv al concept: copii cu deficiențe de vedere în dezvoltarea elevilor. Teoria evoluţiei ca metodologie a pedagogiei speciale.

Bazele psihologice, clinice ale pedagogiei speciale. Direcţiile principale ale cercetărilor în domeniul oligofrenopedagogiei. Problemele instruirii integrate a copiilor cu nevoi speciale. Sistemul de asistenţă psiho-pedagogică a copiilor cu deficienţe în dezvoltare Necesitatea perfecţionării permanente a sistemului de educaţie a copiilor cu handicap. Diferenţierea instituţiilor speciale pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare, în funcţie de gradul de manifestare a handicapului şi de vârsta copilului.

Instituţiile din cadrul sistemului de asistenţă socială şi de ocrotire a sănătăţii. Instituţiile preşcolare pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare. Conceptul de diagnosticare timpurie. Principiile diagnosticării abaterilor în dezvoltarea psihofizică.

Specificul aplicării metodelor de diagnostic psihopedagogic. Asistenţa psihopedagogică timpurie a copiilor cu deficienţe intelectuale, senzoriale. Perspectivele dezvoltării a copiilor cu tulburări de limbaj, cu dereglarea aparatului locomotor şi polihandicap. Integrarea — proces complex de influienţă şi interacţiune a copilului cu dezabilităţi cu mediul social.

Şcoala specială - instituţie de bază pentru copii cu deficienţe în dezvoltare. Sarcinile şcolii speciale privind dezvoltarea copiilor deficienţe psihice şi fizice, reducerea şi depăşirea deficienţelor de dezvoltare şi de adaptare socială şi profesională. Interacţiunea tuturor obiectivelor educării copiilor cu abateri în dezvoltare. Nivelurile şi forme de integrare a copiilor cu dezabilităţi. Perspectivele dezvoltării şi perfecţionării sistemului de instituţii speciale pentru copiii cu handicap de intelect.

Diferenţierea şi perfecţionarea reţelei existente de instituţii speciale, precum şi dezvoltarea şi susţinerea unor servicii noi de reabilitare a copiilor cu necesităţi speciale. Atitudini netradiţionale faţă de educarea şi instruirea copiilor cu handicap Particularităţile dezvoltării copiilor cu retard mintal Caracteristicile principale ale deficienţei mintale.

Legităţile generale de dezvoltare psihică normală şi de dezvoltare în cazul deficienţei mintale. Corelaţia dintre factorii biologici, sociali şi concept: copii cu deficiențe de vedere în dereglarea intelecruală.

Particularităţile dezvoltării psihicului copiilor deficienţi mintali. Interrelaţia dintre defectul primar şi celui secundar. Posibilităţile de dezvoltare şi prognosticul optimist al educaţiei copiilor deficienţi mentali lentă, atipică, cu multe abateri, dar ascendentă, introducând schimbări calitative în activitatea psihică şi în personalitatea copiilor.

Învăţământul special, adecvat posibilităţilor şi axat pe "zona dezvoltării limitrofe", stimulează dezvoltarea ascendentă generală a copiilor.

Concepte pentru copii cu deficiențe de vedere

Insuficienţa tuturor nivelurilor activităţii psihice a copiilor cu handicap de intelect. Particularităţile activităţii cognitive a copiilor cu deficienţă de intelect. Particularităţile gîndirii. Deficienţe ale dezvoltării vorbirii, evidente la diferite niveluri ale limbajului. Particularităţile personalităţii copiilor cu handicap de intelect.

concept: copii cu deficiențe de vedere sfaturi pentru ochi din partea oftalmologilor

Dezvoltarea conştiinţei de sine la deficienţii mintali. Particularităţile sferei emoţional-volitive. Probleme delimitării deficienţei mintale şi reţinerii în dezvoltarea psihicii R. Conceptul de R.

Tulburarile de Invatare

Delasarea pedagogică şi R. Instruirea şi dezvoltarea psihică a copiilor cu R. Particularităţile dezvoltării copiilor cu deficienţe senzoriale Modalităţi de abordare a problemei deficienţilor vizuali în pedagogia specială. Clasificarea deficienţilor de vedere. Influienţa pierderii totale şi parţiale a văzului asupra activităţii de cunoaştere, de orientare şi comunicare.

Tratament homeopat miopie concept: copii cu deficiențe de vedere cognitive în condiţiile ambliopiei şi cecităţii.

Definiţia orbirii totale şi parţiale. Defectele care însoţesc orbitatea. Caracterul relaţiilor interoersonale în cazul dereglărilor profundede văz. Conceptul de adaptare şi readaptare socială a invalizilor cu probleme de văz. Etiologia patologiilor funcţionale şi organice ale audiţiei şi profilaxia lor.

Surditatea şi hipoacuzia. Gradele defectului auditiv hipoacuzie. Clasificarea surdităţii după criteriul etiologic şi temporal, după momentul apariţiei, locului traumei.

Surdităţi pre şi post lingvistic. Deficienţe auditive de tip transmisul, percepţie, central şi mixt. Clasificarea pedagogică a copiilor deficienţi auditiv după nivelul dezvoltării limbajului şi gradul pierderii acuităţii auditive.

Caracteristica copiilor surzi, hipoacuzici, asurziţi. Acţiunea deficienţei auditive asupra dezvoltării limbajului copiilor. Instruirea, educarea, dezvoltarea şi corectarea -proces pedagogic unitar Structura defectului, interrelaţia dintre defectul primar şi cel secundar.

contur pentru dezvoltarea vederii binoculare

Conceptul de corecţie a defectelor secundare la diferite tipuri de abateri în dezvoltare. Corecţia şi procesul de dezvoltare a copiilor. Interrelaţia dintre corecţie şi compensare în procesul de reabilitare şi integrare a persoanelor cu dereglări mintale şi senzoriale.

Procesul instructiv-educativ în şcoala specială şi exigenţele eficacităţii şi orientării corecţionale. Metodele pedagogice şi rezultatul activităţii instructiv-educative şi de corectare desfăşurate cu copii cu deficienţe mintale şi senzoriale.

Argumentarea teoretică a posibilităţii de corectare a deficienţelor copiilor cu abateri în dezvoltarea psihiho-fizică. Baza fiziologică a corectării - teoria despre caracterul plastic al funcţiilor SNC şi despre compensarea deficienţelor, teoria lui L. Vâgotski despre posibilităţile de dezvoltare a copilului anomal, confirmată şi dezvoltată în operele cercetătorilor L. Zankov, A. Leontiev, I.

Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project

Soloviev etc. Familiarizarea cu mediul înconjurător şi dezvoltarea activităţii cognitive la copii. Procedeele de activizare a receptării, în vederea evidenţierii indicilor şi relaţiilor esenţiale. Factorii de stimulare a eficienţei activităţii analitico-sintetice, îmbinarea modelului ilustrativ, a cuvântului şi acţiunii practice în procesul de instruire.

Rolul instruirii prin muncă în procesul de educaţie, integrare şi corectare. Formarea componentelor intelectuale ale activităţii de muncă.

corectarea laserului în Kamchatka

Corectarea individuală a deficienţelor caracteristice anumitor categorii de elevi. Studierea pedagogică a copilului din instituţia specială, importanţa, etapele şi metodele acesteia.

Caracteristicile creșterii unui copil cu deficiențe de vedere în familie Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze. În comparație, de exemplu, cu Israelul, pe străzile rusești destul de comune pentru a vedea o mamă care plânge pentru un copil, sau chiar pălmuiește moalele capului. Copii până la vârsta preșcolară nu observă diferențele, în general copii mici acceptă modul lor de viață mai ales când sunt înconjurați de dragostea și îngrijirea părinților. Prima criză apare la preșcolari când performanța școlară și participarea la jocul cu colegii este limitată de posibilitățile motorii ale lui.

Perfectarea examinării psiho-pedagogice a copilului. Didactica în instituţiile pentru copii cu deficienţe în dezvoltare. Probleme de surdo-didactică Sistema învăţămîntului special pentru copiii deficienţi auditivi. Specificul procesului de instruire în instituţiile preşcolare şi şcolare. Principiile surdo-didactice. Metodele surdo-didacticii generale şi speciale. Problema formării vocabularului activ şi pasiv la copiii cu imperfecţiunea auzului.

câmp vizual periferic potențiator de vedere a electronilor

Metoda orală de demutizare şi variantele ei. Metoda scrisă.

Recent Posts

Sistemul dactil limbajul cu dactileme. Modalităţi de însuşire a limbajului cu dactileme. Avantaje şi limite a acestei sisteme. Limbajul mimico-gesticular.

Educație incluzivă într-o lume cu precădere vizuală

Raportul limbajului mimico-gesticular cu limbajul oral. Avantaje şi limite a limbajului mimico-gesticular. Labiolectura citirea de pe buze. Tipuri de receptare a vorbirii pe cale labiovizuală, metode de formare a labiolecturii la diferite categorii de copii cu deficienţe de auz. Defectele de pronunţie la elevii cu concept: copii cu deficiențe de vedere denaturat. Metodele şi procedeele de înlăturare a lor. Material didactic — grafic şi instrumental folosit în practica diferitor obiecte de învăţămînt.

Tehnica utilizării materialului didactic grafic şi instrumental cu scopul unei eficiente acţiuni compensatorii. Bazele psiho-pedagogice şi fiziologice ale activităţii de muncă a surzilor şi hipoacuzicilor. Conţinutul şi etapele instruirii prin muncă în şcolile speciale pentru copii cu deficienţe de auz. Importanţa compensării prin activitatea de muncă a deficienţilor de auz. Orientarea profesională a elevilor cu dereglări de auz.

Tulburarile de Invatare Ce sunt Tulburarile Specifice de Invatare TSI TSI este un concept-umbrela pentru o larga varietate de dificultati de invatare a cititului, scrisului, calculului si rationamentului matematic. Originea biologica a TSI este cel mai probabil urmare a interactiunii dintre factorii genetici, congenitali si de mediu care afecteaza abilitatea creierului de a percepe si procesa eficient si cu acuratete informatia verbala si non-verbala. Astfel, TSI sunt determinate de deficite ale proceselor cognitive specifice implicate in invatare. Spre deosebire de mers si vorbit care sunt abilitati de dezvoltare ce se castiga natural, odata cu maturizarea creierului, abilitatile academice scris, citit, calcul matematic se invata sub instruirea atenta a unui adult. Prezenta unei TSI afecteaza schema normala de achizitionare a acestor abilitati datorita functionarii neurologice atipice.

Mai multe despre acest subiect