Cursuri cu copii cu deficiențe de vedere

cursuri cu copii cu deficiențe de vedere

Legea Învăţământului din prevedea posibilitatea înfiinţării în învăţământul de masă a unor "clase diferenţiate pentru înapoiaţii mintal, pentru cei cu sănătate şubredă, asociali şi vicioşi, orbi şi surdomuţi". În Buzău a fost înfiinţată în anulŞcoala Ajutătoare de Băieţi. Unitatea a şcolarizat copii cu dizabilităţi, provenind mai ales din familii cu posibilităţi modeste de trai sau din familii dezorganizate. În a avut loc mixtarea, şcoala s-a numit Şcoala Specială nr.

Aceeași lege menționează la art. În ceea ce privește vocabularul educației incluzive, acesta este limitat și confuz, chiar în unele din documentele oficiale. Menționăm că la nivel european European Agency for Development in Special Needs Education a; b se menționează trecerea de la abordarea clinică a dizabilității, centrată pe handicap, la una centrată pe educație și pe consecințele pe care cerințele educaționale speciale le au asupra parcursului educațional al persoanei.

În s-a înfiinţat învăţământul preşcolar special în şcoala noastră, iar în şi învăţământul profesional arte şi meserii: lucrător în finisarea textilelor şi a pielăriei şi lucrător în alimentaţie publică.

La 1 ianuarie când unitatea noastră a devenit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă elevii însrişi la acea dată erau cuprinşi în învăţământul de zi preşcolar, primar, gimnazial şi SAM. În şcoala a celebrat semicentenarul şcoliipe parcursul anului au avut loc mai multe activităţi didactice dedicate acestui eveniment, ca: dezvelirea plăcilor comemorative cu numele directorilor şi a directorilor adjuncţi ai şcolii, de la înfiinţare până astăzi, celebrarea centenarului C.

Noica cursuri cu copii cu deficiențe de vedere sută de ani de la naşterea marelui filozof ; criticul şi eseistul Sorin Lavric, redactor la revista "România liberă", a onorat evenimentul cu o comunicare ştiinţifică, alături de alte notabilităţi locale.

Despre noi

Prin educaţia incluzivă se urmăreşte exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul comunităţii.

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare profesională personalizate. Copiii cu deficienţe au aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de securitate şi afecţiune, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de stima de sine, de responsabilitate şi independenţă.

Activitaţile instructiv-educative desfăşurate cu elevii şcolii sunt în conformitate cu Planul de Învăţământ elaborat de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului şi transmis şcolii prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. Misiunea şcolii Deviza şcolii pendulează între: "Să destabilizăm haosul!

Aspecte psihologice privind votul direct si secret al persoanelor cu dizabilitati de vedere

Perfecţionarea profesională continuă constituie una din priorităţile esenţiale în toate domeniile de activitate. Acest lucru este pe deplin valabil în domeniul invăţământului, care prin specificul activităţii sale, impune reconsiderări periodice ale modalităţilor de instruire a elevilor. Nevoile de dezvoltare şi perfecţionare a instituţiei şcolare acţionează asupra cadrelor didactice ca presiuni si constrângeri de perfecţionare continuă. Tocmai de aceea, centrul de greutate al activităţii de perfecţionare a personalului didactic trebuie sa fie la nivelul şcolii.

Cum evaluăm copiii cu deficiențe de auz

Unitatea şcolară este o organizaţie care reprezintă o realitate constantă cumulând unitatea şi uniformitatea în divestitate. Misiunea şcolii este aceea de a asigura un mediu şcolar incluziv în care drepturile şi demnitatea elevilor cu dizabilităţi să fie respectate. Considerăm că fiecare elev este o valoare, un caz unic, o provocare pentru inovaţie, având atât potenţialităţi cât şi dizabilităţi; realizăm recuperarea maximal posibilă a lor cu scopul integrării profesionale şi sociale.

Chiar dacă sunt diferiţi elevi şcolii noastre au aceleaşi nevoi sufleteşti ca şi noi.

Cum evaluăm copiii cu deficiențe de auz

Şcoala oferă elevilor pregătirea de bază, prin cursuri în laboratoarele de alimentaţie publică si tectile. De-a lungul timpului, calitatea deosebită a cadrelor didactice a determinat elevii să îmbrăţişeze sectia oftalmologie spitalul republican învăţate în şcoală. În prezent unii dintre absolvenţii şcolii lucrează în industria alimentară şi textilă.

Realizări În s-a reuşit mixtarea şcolii, care dinde la înfiinţare a fost numai pentru băieţi; s-a reuşit o progresivă deschidere a şcolii către mediul obişnuit de socializare în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului, cu Policlinica, cu Spitalul Municipal, cu Laboratorul de Sănătate Mintală, cu Consiliul Judeţean, cu poliţia, cu Organizaţiile Nonguvernamentale, cu Biserica şi cu societatea Civilă în general. Prin atragerea de fonduri de la sponsori s-a reuşit dotarea clubului şcolii cu scaune îndotarea celor 22 de clase masă pentru vedere elevi din şcoală cu câte un radio-casetofon; de asemenea au fost atrase, prin Fundaţii nonprofit, fonduri pentru a oferi daruri tuturor elevilor şcolii începând dinpână în prezent, de sărbători religioase: Paşti, Sfântul Nicolae, Crăciun, sau de sărbători laice: ziua copilului, ziua Naţională, Anul Nou.

cursuri cu copii cu deficiențe de vedere

De asemenea, prin atragerea unor sponsorizări, am realizat excursii cu elevii cel mai puţin favorizaţi la mare, la Păltiniş, în Poiana Braşov, pe Valea Prahovei etc. S-a realizat, de asemenea, din sponsorizări un laborator cu calculatoare, un spaţiu de joacă în curtea şcolii, transportul elevilor cu deficienţe psiho-motorii de la domiciliu la şcoala şi invers, în măsura fondurilor disponibile. Din fondurile acordate de la bugetul de stat, s-a reuşit înlocuirea acoperişului şcoliis-a reparat zidăria şi tencuielile şcoliis-a înlocuit tâmplăria veche, s-au înlocuit pardoselile cu parchet nou s-a înlocuit instalaţia termică cu una nouă, s-a dotat cabinetul de Kineto-terapie cursuri cu copii cu deficiențe de vedere aparatură fiabilă, s-a înlocuit mobilierul de la clase băncile, scaunele, birourile cu unele noi, s-a achiziţionat un autoturism pentru aprovizionarea cu materiale de curăţenie, material didactic, transport elevi-problemă etc.

cursuri cu copii cu deficiențe de vedere

Aceste fonduri au fost folosite în dotarea ludotecii cu o multitudine de jocuri, bibliotecă virtuală şi teste psihologice. De asemenea, şcoala a achiziţionat şi bateriile de teste evocate.

Modalităţi de stimulare vizuală şi tactilă a copiilor cu deficienţe de vedere | uropraxis.ro

Facilităţi CŞEI beneficiază, de bibliotecă şcolară unde elevii şi cadrele didactice găsesc de volume. De asemenea beneficiază de un laborator de alimentaţie publică şi unul de textile utilate corespunzător. Baze sportive. Elevii desfăşoară orele de educaţie fizică în sala de sport a şcolii şi pe terenul de sport aflat în spatele şcolii. De asemenea avem în curtea şcolii şi un loc de joacă pentru copii antepreşcolari.

Obiectiv În viziunea Asociaţiei A. Asociaţia A. MISIUNEA noastră — să ocrotim copilul născut sau nenăscut, persoanele cu diferite dizabilități, de orice formă sau grad, aflate în dificultate, fără niciun fel de discriminare, până la integrarea sau re-integrarea în mediul familial și social.

La întrebările precum: "Câţi elevi au trecut şi au terminat această şcoală? Ceea ce impresionează la noi în şcoală este interesul şi sprijinul pe care toţi cei implicaţi în procesul de învăţare îl oferă elevilor. Suportul material şi fizic acordat elevilor nu vine numai din partea cadrelor didactice.

În cazul în care elevii au nevoie de informaţii, adeverinţe, foi matricole, diplome, orice alte documente şcolare se adresează secretariatului şcolii unde o găsesc pe Viorica NEGOIŢĂ.

cursuri cu copii cu deficiențe de vedere

De asemenea elevii şcolii sunt trataţi cu profesionalism de serviciul contabilitate, de informatician, de administrator şi de toţi ceilalţi angajaţi ai instituţiei. Se afișează 0 elemente.

Mai multe despre acest subiect