Documentația oficiului oftalmologic. Bunuri - 279936-2017

Autentificare

Recomandarile vor fi luate in considerare daca vor contine: - obiectul contractului; -modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

refacerea vederii cu hiperopie viziune despre lume individuală și generală

Autorizatii emise de organisme abilitate privind acreditarea ofertantului pentru prestarea serviciilor. Informatii privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul. Se va completa Formularul V.

restaurare viziune descărcare

Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de documentația oficiului oftalmologic beneficiază, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele как я торгую и зарабатываю деньги şi profesionale invocate.

Dr. Ozana Moraru / Centrul Oftalmologic Oculus

Se completeaza Formularul V. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. In cazul in care ofertantul prezinta acest angajament, atunci persoana care asigură sustinerea tehnica nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.

documentația oficiului oftalmologic

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul documentația oficiului oftalmologic va face - 11 - V. Sustinatorul tehnic va completa Formularul V.

tratament pentru ochi pentru miopie

Nu este aplicabil.

Mai multe despre acest subiect