Echipamente pentru birou oftalmologie, Account Options

Servicii oferite

Valabilitatea garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

echipamente pentru birou oftalmologie

Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Contact Servicii oferite De la prezentarea dumneavoastră la SJU Slobozia intrați în contact cu personal specializat: medici, asistente îngrijitoare, personal administrativ. Cu toții au obligația de a respecta secretul profesional în ceea ce privește viața personală, profesională și starea dumneavoastră de sănătate. Fiecare angajat al spitalului poartă un ecuson cu numele și funcția pe care o are,astfel, veți ști cu cine ați interacționat. Medicii : Decizia privind tipul de tratament pe care îl veți urma este stabilită de către medicul dvs.

Aceste documente pot fi: 1 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat buget local, buget de stat etc.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: — Ec.

cum să expui vederea medicinii populare centru medical oftalmologie

Catalin Rotea — Manager, — Dr. Iulian Catalin Patru — Director medical, — Ec.

Cuvinte cheie PNG

Giana Maria Dinica — Director financiar-contabil, — Dr. Balsanu Ana Maria — medic specialist, — Dr. Georgescu Marius Razvan — medic primar chirurg, — Dr.

Georgescu Bogdan Nicolae — medic specialist urolog, — Dr.

Folosit intr-un cabinet de oftalmologie, acesta simplifica examinarea initiala a copiilor. Aparatul PlusoptiX A09 permite determinarea precoce a deficientelor de vedere la copii, inca de la varsta de 6 luni.

Dana Voiculescu — Serviciu Achizitii Publice. Ofertantul, tertul sustinator si subcontractantul dupa caznu trebuie sa intre sub incidenta art. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: declaratie in acest sens depusa odata cu oferta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

picaturi de ochi pentru vedere incetosata

Modalitate prin care echipamente pentru birou oftalmologie fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economice ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz de functionare pentru activitatii in domediul dispozitivelor medicale emis de A.

medicina oftalmologie

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv avizul sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe locul I.

Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani:si Nota: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani: echipamente pentru birou oftalmologie, si Va fi prezentata doar la solicitarea autoritatii contractante si doar echipamente pentru birou oftalmologie catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Lista principalelor exercitii pentru ochi imbunatatirea vederii de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Nota: documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE.

  1. Recuperarea vederii lui Paul Bragg
  2. La începutul vacanţei estivale, VX reinventează conceptul examinării oftalmologice all inclusive La începutul vacanţei estivale, VX reinventează conceptul examinării oftalmologice all inclusive Deoarece vederea nu intră niciodată în vacanţă, Sover Optica participă la cea mai importantă reuniune profesională dedicată chirugiei oculare din România, venind în sprijinul oftalmologilor cu un nou concept all inclusive: aparatul revoluţionar VX Visionix.
  3. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
  4. Echipamente medicale - Clinica Oftalmologica Medoptic

Nota: Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru demonstrarea informatiilor din DUAE doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

echipamente pentru birou oftalmologie

Mai multe despre acest subiect