Kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere. Munca unui profesor de kinetoterapeut cu copii cu deficiențe de vedere

Organizarea învățământului special și special integrat | Regulament - uropraxis.ro

Cârcu, Adela coord. Mic, Marin coord. Lucrarea este destinată pentru informarea tuturor celor interesați de domeniul serviciilor pentru copiii cu dizabilități și pentru instruirea profesioniștilor din domeniu, medici, asistenți sociali, psihologi, educatori, kinetoterapeuți și alți profesioniști membrii ai echipelor transdisciplinare de intervenție timpurie.

Навигация по записям

Gheorghe Șincai, nr. Ce este intervenția timpurie și de ce este importantă? De ce intervenție timpurie? Care este situația în România? De ce nu se face prevenție și intervenție timpurie?

kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere

Criterii de eligibilitate pentru programe de intervenție timpurie Etapele de dezvoltare a copilului și semnele de avertizare pentru tulburările de dezvoltare Dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională Semne de avertizare Dezvoltarea limbajului Autonomia personală Dezvoltarea mișcării Dezvoltarea neuro-motorie Traseul copilului beneficiar pana la CIT identificare, trasee Evaluare și reevaluare Evaluarea primară în echipa pluridisciplinară și transdisciplinară Conferința de caz Admiterea și ieșirea din CIT Proceduri de admitere a copilului Ieșirea din programul CIT Managementul de caz Activitățile de reabilitare cu copiii Evaluarea psihologică Terapia psihologică Stimularea cognitivă Terapia comportamentală Consilierea psihologică Activități de kinetoterapie si fizioterapie Mijloace fizioterapeutice Kinetoterapia pasivă - Masajul Activități de recuperare logopedică Evaluarea logopedică primară Tehnici recuperatorii pentru dezvoltarea Terapie ocupațională: Ludoterapie, Art-terapie, Meloterapie Definiţii ale Terapiei Ocupaţionale Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea adaptării la mediu Formarea unor abilităţi manuale şi a unor deprinderi practic-aplicative Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social Activități de stimulare senzorială Activități de dobândire a autonomiei Activități de educație timpurie Activități cu și pentru părinți și familia extinsă Părintele ca și co-terapeut în procesul de recuperare Consilierea părinților Grupuri de suport Lucrul cu familia extinsă Cursuri de formare cu părinții biologici și familii substitutive Echipa mobilă Integrarea socială si școlară Pregătirea integrării școlare Integrarea școlară Dotări cu kinetoterapeut lucrează kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere copii cu deficiențe de vedere și echipamente Structura minimă de personal Rețeaua locală de profesioniști Manualul reprezintă o pledoarie pentru crearea de servicii care să se adreseze problemelor copiiilor la vârste cât mai mici, cât mai curând după naștere sau, atunci când nu este posibil, cât mai curând după descoperirea lor, deoarece acest lucru crește șansele de reușită și scade semnificativ costurile.

În timp ce intervenția timpurie este un concept care ghidează filosofia și strategiile serviciilor pentru copiii în țările din vest, indiferent dacă e vorba de protecție socială, sănătate sau educație, la noi programele de acest tip sunt foarte puține și insuficient profesionalizate, motiv pentru care credem că acest manual, izvorât din experiența de 10 ani a unor profesioniști în domeniu, s-ar putea dovedi foarte utilă.

Lucrarea este redactată într-un limbaj accesibil tuturor, indiferent de nivelul de pregătire și descrie programul ca fiind la intersecția mai multor domenii precum: medicină, psihologie, educație, servicii terapeutice și protecția socială. Cui se adresează? Lucrarea vine în întâmpinarea nevoii de informare a trei categorii principale de beneficiari.

  1. Calaméo - Interventia Timpurie La Copii Cu Dizabilitati Ghid Practic Web
  2. Organizarea învățământului special și special integrat | Regulament - uropraxis.ro

Prima categorie o reprezintă părinții care au întrebări legate de dezvoltarea copiiilor lor și care vor găsi aici atât kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere stadiilor de dezvoltare a copilului și semnele de alarmă, cât și pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a găsi soluții. Lucrarea este de asemenea utilă specialiștilor din domeniu, deoarece, deși nu insistă foarte mult pe metode și tehnici de lucru, explică kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere bine diverse proceduri administrative, accentuează importanța lucrului în echipă transdisciplinară și, foarte important, a lucrului cu întreaga rețea familială, nu doar cu copilul.

Recomandăm însă cu insistență acest manual celor care iși doresc să creeze în comunitățile lor servicii similare și care pot găsi aici majoritatea argumentelor și informațiilor de care au nevoie pentru a porni acest demers. Nu în ultimul rând, mulțumim finanțatorului, Fondului ONG în Romania și granturilor Spațiului Economic European SEE și norvegienepentru sprijinul acordat în perioada — pentru parcurgerea a încă unei etape în procesul de profesionalizare a programului de intervenție timpurie a Fundației Inocenți din Bistrița, inclusiv pentru apariția acestui manual.

Marin MIC 5 Aim of this mannual The manual justifies and describes the operation of a program of early intervention for children with disabilities such as neuro - psycho - motor, as seen by professionals from Inocenti Founda- tion who initiated, corectarea laserului chirurgical pentru miopie and professionalized such a program in Bistrita, since The book is written in a language accessible to all, regardless of education level and describes the program as being at the crossroads of several fields such as medicine, psychology, education, therapeuticaly services and social protection.

Who is it for? The mannual contain information that might interest three main categories of beneficiaries. The manual is also useful to the professionals in the field, because although not insist very much on the methods and techniques of working, explains very well the various administrative proce- dures and emphasizes the importance of trans-disciplinary teamwork and, importantly, to work with the entire family networks, not just with the child.

But we strongly recommend this book to those who want to create similar services in their com- munities in Romania and who can find here most of the arguments and information they need to start this process. Finally, we thank the donor, NGO Fund in Romania and European Economic Area EEA and Nor- wegian grantsfor the support they provided us in - for completion of another step in the process of kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere of the early intervention program of Inocenţi Foundation in Bistrita, including with this manual.

Activitate - executarea unei trăsături mitologice de viziune asupra lumii sau acţiuni de către un individ. Aceasta se realizează de către cadrele didactice de sprijin împreună cu educatoarele de la grupă prin eliminare, substitu- ire sau adăugare de conţinuturi, metode, tehnici etc. Afectare - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei funcţii fiziologice inclu- siv funcţiile mintale.

Anti-discriminare - acţiuni care se întreprind, printr-o abordare pozitivă, pentru a înlătura efect- ele discriminării. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - organ de specialitate, cu personal- itate juridică, ce coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul 7 promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap O.

Boală - Modificare organică sau funcțională a echilibrului normal al organismului; proces pato- logic care afectează organismul; maladie, afecțiune. Capacitate psihică - atributul stării psihice de a fi compatibilă, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activităţi specifice Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.

Centre - Instituţii de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Legea nr. Centre - centre pilot; centre de îngrijire şi asistenţă; centre kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere recuperare şi reabilitare; centre de integrare prin terapie ocupaţională; centre de zi; centre de intervenţie timpurie; locuinte protejate, de tip familial.

Centru rezidenţial de protecţie specială - unitate de protecţie specială care, pe lângă serviciile de asistenţă medicală, psihologică, socialăasigură utilizatorului cazare şi masă de obicei, pe termen lung Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate pentru adulţi rețete de viziune de afine handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Per- soanelor cu Handicap - Centru de zi de protecţie specială - instituţie de protecţie specială care asigură servicii de asis- tenţă prin frecventarea sa zilnică de către utilizatori.

Cerinţe speciale nevoi speciale - cerinţe specifice ale unei persoane, determinate de existenţa unor dizabilităţi, de natura şi gravitatea acestora Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - Criză - este momentul culminant în evoluţia unor fenomene, evoluţia care precede vindecarea sau agravarea unei boli fr.

Deficienţa poate fi rezultatul unei maladii, al unui ac- cident, dar ce să mănânci pentru a îmbunătăți vederea al unor condiţii negative de mediu H.

Discernământ - componenta capacităţii psihice, care se referă la o faptă anume şi din care decurge posibilitatea persoanei respective de a aprecia conţinutul şi consecinţele acestei fapte Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.

Eruptia dentara la bebelusi

Dizabilitate - termen kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere pentru deficienţe afectărilimitări de activitate şi restricţii de participare Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. Echipă terapeutică - totalitatea profesioniştilor în domeniul sănătăţii mintale implicaţi în asigurarea sănătăţii mintale, a asistenţei medicale şi în îngrijirea unei persoane cu tulburări psihice, cum sunt: medic, psihiatru, psiholog, asistent medical specializat, asistent social, ergoterapeut şi personal paramedical; Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.

Educaţie incluzivă - aceasta se referă la grădiniţele, şcolile, centrele de instruire şi sistemele educaţionale, care sunt deschise pentru TOŢI copiii. Ca acest lucru să aibă loc, educatorii, profesorii, instituţiile educaţionale şi sistemele ar putea avea nevoie de schimbare, astfel încît să poată satisface mai bine diversitatea necesităţilor copiilor şi să-i includă în toate aspectele vieţii şcolare.

Este un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei educaţionale grădiniţă, şcoalăavînd ca scop exploatarea resurselor existente materiale, didactice, umane, financiarepentru a susţine participarea la procesul de învăţămînt a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi. Educaţie specială - formă adaptată de pregătire şcolară şi asistenţă complexă medicală, educaţională, socială, culturală destinată persoanelor care nu reuşesc să atingă temporar sau pe toată durata şcolarizării nivelurile instructiv-educative corespunzătoare vîrstei, cerute de învăţămîntul obişnuit.

Egalizarea şanselor crearea de şanse egale - procesul prin care diferitele sisteme sociale şi de mediu infrastructură, servicii, activităţi informative, documentare devin accesibile fiecăruia şi, în special, persoanelor cu handicap HG.

General Navigation

Evaluarea cerinţelor - proces prin care sunt determinate, în unitatea de protecţie specială, cerinţele de îngrijire, asistenţă, recuperare, etc. Evaluare complexă diagnostică - presupune evaluarea sub aspect psihologic, pedagogic, medical şi social a copilului cu CES, pentru etapa stabilirii diagnosticului iniţial, desfăşurîndu- se în cadrul unei instituţii abilitate. Evaluarea Complexă Periodică se organizează, ori de cîte ori se constată necesitatea la un copil cu CES şi, în mod obligatoriu, la toţi copiii în momentele de trecere de la o etapa la alta a intervenţiei educativ-compensatorii, de exemplu, la sfîrşitul anului şcolar.

Fiecare copil evaluat este comparat cu standardul aplicat, de regulă, cu punctajul mediu şi astfel se poate determina performanţa particulară a copilului respectiv.

Organizarea învățământului special și special integrat | Regulament

Evaluare prin raportare la criterii - este un tip de evaluare care se axează pe evaluarea punctelor forte şi a deprinderilor unui copil, precum şi pentru identificarea nevoilor acestuia.

Aceste evaluări ajută la elaborarea planului de servicii personalizat PSPprecum şi a diverselor planuri educaţionale individualizate PEI. Testele raportate la criterii şi aplicate copiilor cu dizabilităţi, stabilesc deprinderi şi comportamente-ţintă, pe care copiii urmează sa le realizeze.

Masa de testare a ochilor lui Sittsev

Factori contextuali - factori care împreună mediul şi factorii personali constituie contextul complet al vieţii unui individ Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. Factori de mediu - toate aspectele externe sau intrinseci ale lumii, care formează contextul vieţii unui individ; ei include: lumea fizică naturală, lumea fizică artificială făcută de omceilalţi oameni, în diferite relaţii şi roluri, atitudini şi valori, sisteme şi servicii sociale, politici, legii şi reguli Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr.

Factori personali - factori contextuali legaţi de individ, cum ar fi: vărsta, sexul, statutul social, experienţa de viaţă etc. Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. Factor de risc - acel factor, care prin natura lui, frecvența și intensitatea cu care apare în viața unui om, determină dezvoltarea semnificativă a unei anumite afectiuni.

cum să treci un examen medical pentru vedere

Facilitatori - factori din mediul unei persoane, care, prin absenţa sau prezenţa lor, ameliorează funcţionarea şi reduc dizabilitatea Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr.

Funcţionare - termen generic pentru funcţiile organismului, structurile corpului, activităţi şi participare. Ele denotă aspectele pozitive ale interacţiunii dintre individ care are o problemă de sănătate şi factorii contextuali în care se regăseşte factori de mediu şi personali — conform CIF Handicap - se referă la dezavantajul social, la pierderea şi limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri.

Medicii belgieni recomandă „bulele sociale”

El descrie interacţiunea dintre persoana cu dizabilităţi şi mediu H. Handicap Masa de testare a ochilor lui Sittsev - incapacitatea persoanei cu tulburări psihice de a face faţă vieţii în societate, situaţia decurgând direct din prezenţa tulburării psihice Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.

Incapacitate - desemnează un număr de limitări funcţionale cauzate de deficienţe fizice, intelectuale, senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi parţiale sau totale şi nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o fiinţă umană H.

probabilitatea păstrării vederii în glaucom tratament cu miopie fără intervenție chirurgicală

Includere incluziune comunitară - apartenenţă participativă efectivă şi responsabilă a persoanelor cu dizabilităţi la comunitate Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate 10 pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - Incluziune - procesul de pregătire a unităţilor de învăţămînt pentru a cuprinde în procesul de educaţie pe toţi membrii comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora.

Incluziune socială - se referă la schimbarea atitudinilor şi practicilor din partea indivizilor, instituţiilor şi organizaţiilor, astfel încît toate persoanele să poată contribui şi participa în mod egal la viaţa şi cultura comunităţii din care fac parte. Individualizare - valorizare individuală a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul comunităţii de apartenenţă Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - Irecuperabil - termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane O.

Inapt - termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane O. Integrare comunitară — acces şi participare, în condiţii de autonomie personală, la oportunităţile educaţie, muncă, cultură, etc. Integrare şcolară - este aplicată în special atunci, cînd copiii cu dizabilităţi frecventează instituţii grădiniţe, şcoli obişnuite, care au efectuat puţine schimbări sau nici o schimbare pentru a satisface necesităţile copilului.

Învăţare individualizată — prevede selectarea acelor strategii şi sarcini de învăţare care ar facilita progresul copilului, valorificarea resurselor individuale, în dependență de vîrsta, necesităţile lui individuale, ritmul de dezvoltare, stilul de învăţare şi tipul de inteligenţă.

Management al unităţii de protecţie specială - gestionarea activităţilor şi resurselor materiale, umane, financiare la nivelul unităţilor de protecţie specială, efectuată de conducerea unităţii, în baza prerogativelor legale Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - Materiale şi dispositive speciale — acestea urmăresc să reducă incapacităţile care provin din deficienţe.

Dispozitivele auditive şi amplificatoarele reprezintă exemple evidente, dar pot fi menţionate şi scaunele speciale pentru susţinerea copiilor la masă; cărucioarele care îi ajută să se mişte sau carcasele speciale pentru susţinerea lor în picioare.

Există şi obiecte care facilitează comunicarea, precum tablele cu imagini sau fişele cu simboluri. Necesităţi speciale - acesta este un termen destul de general şi destul de controversat, folosit cu referire la copiii care au kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere de ajutor suplimentar.

Autentificare

Nu este posibil să se dea o definiţie exactă a acestor necesităţi, dat fiind că ele variază foarte mult. Needucabil - termenul să nu antrenament pentru viziune fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane O. Kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere - viaţă a persoanelor cu dizabilităţi cât mai apropiată de tiparele obişnuite ale comunităţii de apartenenţă Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Efectul dimensiunii monitorului asupra vederii cu Handicap - Obiectiv al standardelor de calitate - rezultat aşteptat, obţinut ca urmare a aplicării unui standard de calitate, în unitatea de protecţie specială Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - Persoanele cu handicap - sunt acele persoane pe care mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii, necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale O.

Planul personalizat de servicii - stabileşte în detaliu obiectivele, etapele şi acţiunile ce vor fi întreprinse de personal pentru a răspunde tuturor cerinţelor de sănătate, kinetoterapeut lucrează cu copii cu deficiențe de vedere, recuperare şi socializare ale utilizatorului precum şi modalităţile de monitorizare, evaluare şi implementare a procesului de furnizare a serviciilor Standarde de calitate pentru serviciile furnizate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordinul nr.

Mai multe despre acest subiect