Loc de restaurare a vederii omului

loc de restaurare a vederii omului
Metode de restabilire a vederii în miopie Bronșită Micopia, sau miopia, este o afectare a vederii, în care o persoană distinge cu ușurință obiectele aflate la distanță. Pe măsură ce progresează miopia, calitatea vieții unei persoane scade treptat: există dificultăți la vizualizarea panourilor, etichetelor de preț în magazine etc. Oftalmologia modernă oferă câteva modalități care ajută la restabilirea vederii în miopie. Toate acestea au o natură diversă și sunt selectate individual pentru fiecare persoană. Pentru a restabili vederea în miopie într-o săptămână, fără a recurge la corecția cu laser, desigur nu va funcționa, dar într-un fel poate fi îmbunătățită fără intervenție chirurgicală.

Trei mari cicluri — Restaurarea omului din care fac parte pânzele dedicate Înluminaților, Omului dus-întors și Luminândelor femeiPeisajele apostolice și Obiectele subiective în care se deslușesc contururile Vaselor alese și ale Timpanelor pentru lumină — scot la iveală, într-un discurs plastic coerent și unitar, metaforele încifrate în figura umană, simbolurile cuprinse în peisaj și alegoriile cuibărite în naturile moarte.

Linia care străbate întregul demers pictural este întrețesută de jocul dintre lumină și întuneric, ce îmbracă fie forma unei înfruntări clare, încleștate, pentru cucerirea unei porțiuni din teritoriu, fie cea a unei înlănțuiri subtile a contrariilor, care se completează și se potențează reciproc.

loc de restaurare a vederii omului istoric medical în ureită oftalmologică

La toate nivelurile între-vederii pictorului cu lumea naturii, a obiectelor sau a omuluiclipa intersectării este trăită sub zodia privirii care intuiește, caută, atinge contururi chiar dincolo de vizibil. În universul pictural al lui Constantin Cioc simțul tutelar, care le include sinestezic pe toate celelalte, este privirea întoarsă spre lăuntru, spre punctul de unde uneori țâșnește, iar alteori susură izvorul de lumină.

Ceea ce se vede pe pânză este urma lăsată de lumina interioară, cu care pictorul și-a înzestrat penelul.

loc de restaurare a vederii omului

De aceea, deși optează pentru un discurs figurativ, tablourile nu ne înfățișează decupaje realist-descriptive, ci semne, fragmente,   flash-uri ale stărilor sufletești pe care pictorul reușește să le sustragă invizibilului căruia îi aparțin de drept. Artistul coboară ciutura gândului până în lumea de dincolo pentru a aduce la suprafață ceea ce nu poate fi văzut.

STRABISMUL SI FILMELE 3D - Clinica Oftapro

Lupta lui nu se dă la fruntariile realului luat doar ca punct loc de restaurare a vederii omului pornireci în locul geometric în care se produce schimbarea, conversiunea luminii lăuntrice în negură și a întunericului în luminos. Strădania creatorului este de a arăta că în toate formele ei de manifestare minunata fire a lucrurilor de a fi are un sens adânc, o temelie așezată cu rost de la începutul lumii și pe clinica oftalmologica santa monica numai privirea atentă a celui ce vrea să vadă dincolo de aparențe o poate descifra, iar mâna înzestrată o poate transpune vizionar pe pânză.

exerciții pentru îmbunătățirea acuității vizuale

La începutul Postului Mare, vom pătrunde în expoziția lui Constantin Cioc ca într-un spațiu al decantărilor sufletești, unde se înfruntă clarul și obscurul din fiecare dintre noi, iar funcția catharctică a artei va fi încă o dată activată.

Tablourile artistului, scrise cu dragoste pe pânză, constituie mărturisirea lui de credință și îndemnul implicit către asumarea din orice stadiu al pășirii în întuneric sau al zvâcnirii către lumină viziunii creștine a existenței.

PROFETIA - DOVADA Originii Divine a Bibliei - 10. Biblia sub Asediu

Curator: Cristina Bogdan.

Mai multe despre acest subiect