Îndatoririle unei asistente medicale în camerele de îngrijire a ochilor

îndatoririle unei asistente medicale în camerele de îngrijire a ochilor

Relația dintre profesioniști și utilizatorii sectorului sănătății implică o componentă emoțională importantă durere, moarte, suferință, incertitudine … care poate genera situații de risc provocând o percepție a lipsei de informații sau a unei slabe calități a îngrijirilor.

Cererea de îngrijire urgentă agravează situația de risc din cauza stresului cauzat de însăși această urgență. În plus, unul din fiecare 25 de pacienți din asistența primară este potențial violent, iar amenințările pot apărea într-una din de consultații.

Aceste date trebuie să fie actualizate deoarece există o mare parte a incidentelor violente necunoscute oficial aprox. Ulterior, Universitatea Autonomă din Barcelona organizează cursuri postuniversitare în Școala de Prevenție și Siguranță Integrală, adresate personalului medico-sanitar având ca manual lucrarea pomenită mai sus.

Vs. Asistent medical LPN

Triajul de la UPU arată ca o recepție de hotel fără nici cea mai mică măsură de siguranță din proiectare, personalul sanitar de triere fiind expus cu ușurință atât violențelor umane cât și infecțiilor purtate de pacienți. Ca în alte țări europene și în România se deduce din lege că personalul sanitar are dreptul de a primi asistență și protecție din partea Administrației Publice și Serviciilor îndatoririle unei asistente medicale în camerele de îngrijire a ochilor Sănătate în exercitarea profesiei sau în desfășurarea funcțiunilor sale.

În țările europene au fost elaborate de către guvernele proprii directive și orientări generale pentru pregătirea planurilor de prevenire, protecție și îngrijire a personalului din centrele și instituțiile de sănătate în cazul situațiilor conflictuale sau potențial conflictuale cu cetățenii — pacienți, însoțitori sau aparținători și s-au înființat organisme de monitorizare și urmărire a unor astfel de situații.

Am suspiciuni de apendicită

Directiva cadru mai arată că angajatorii trebuie să evalueze riscurile de violență în muncă în cadrul evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. Rezoluția de la Ljubljana din 16 septembrie semnată de Colegiul Medicilor din România alături de asociații profesionale ale medicilor din 14 state din Europa Centrală și de Est expune constrângerile economico-financiare asupra serviciilor de sănătate ce duc la lipsa forței de muncă, discrepanța din ce în ce mai mare dintre așteptările populației privind accesul facil la o gamă largă de servicii de sănătate de înaltă calitate și capacitatea sistemelor de asistență medicală de a le furniza precum și faptul că nu există legi la nivel național care să protejeze suficient cadrele medicale acestea fiind principalii factori care cauzează agresiuni fizice și verbale din partea pacienților sau aparținătorilor.

Se face suficient în instituțiile de sănătate pentru protejarea personalului propriu???

gimnastica hiperopie pentru ochi

Pentru evitarea lor nu există o soluție magică însă pot fi elaborate protocoale de urmat în asemenea situații. Nu este vorba despre arte marțiale, deși stilurile Aikidō și Bujinkan sunt recomandate a fi incorporate în pregătirea pentru autoapărare nici de violență, acestea situându-se în contra praxisului medical.

Manual: Sănătate publică și îngrijiri de sănătate Îngrijire ambulatorie - îngrijire medicală comunitară oferită persoanelor care vizitează un medic și acasă. Este cel mai popular și disponibil pe scară largă, este de o importanță crucială pentru îngrijirea medicală a populației. Facilități pentru ambulatoriu - o legătură de vârf în organizarea asistenței medicale; acestea includ clinicile de ambulatoriu și policlinici, care fac parte din spitale și unități medicale, policlinici independente din oraș, inclusiv copii vezi Clinica pentru copiidispensare vezi Dispensarulclinici antenatale, centre de sănătate, dispensare medicale rurale vezi stația medicală rurală și centre de obstetrică.

Nu artele marțiale sunt ceea ce profesioniștii din sănătate au nevoie, acestea bazându-se pe competiție, sport și luptă fără a ține cont de ceea ce i se întâmplă celuilalt și, în plus, este nevoie de ani întregi de antrenament. Adică, atunci când ne confruntăm cu o luare de guler sau o îmbrâncitură, să știm a ne elibera de ele fără violență. Fără violență, numai cu ajutorul măsurilor de siguranță, protocoalelor de intervenție, strategiilor verbale și regulilor bazice de negociere în situații tensionate, profesioniștii sanitari pot ieși nealterați din situațiile periculoase.

Cum evolueaza perioada de proba al unui angajat la stat?

Când un profesionist sanitar cunoaște ceea ce se poate face, în loc de a se vedea depășit de situație să poată oferi o alternativă și să redirecționeze situația.

Cheia unui sistem de autoprotecție eficace a personalului sanitar este ca profesionistul sanitar să se protejeze pe sine, protejând în același timp pacientul sau aparținătorul care îl agresează, restul echipei medicale, terții și mediul de lucru.

Este posibil? Prin învățare și antrenament, da. În țări ca Spania, SUA, Germania, Canada, Japonia și Franța s-au implementat încă înainte de anul protocoale specifice de acțiune în acest sens cu foarte bune rezultate, agresiunile fiind tratate integral: înainte, pe timpul producerii și după consumare.

OBIECTIVE Ne propunem aici să enunțăm, pe baza bibliografiei analizate, un set de linii directoare de acțiune care considerăm că ar trebui să fie întreprinse de lucrător, de superiorii acestuia și de restul instanțelor implicate ale unei instituții de asistență sanitară, înainte de situația conflictuală cu cetățenii pacienți, rude, însoțitori ai acelorași în care mediază orice tip de agresiune verbală, fizică sau psihică. Tot ceea ce conține lucrarea prelegeri despre neuro-oftalmologie perfectibil.

Prin stabilirea unui protocol specific de acțiune în instituțiile de sănătate, se intenționează îmbunătățirea condițiilor de sănătate și siguranță ale lucrătorilor care își desfășoară activitatea profesională în instituția respectivă, deoarece: 1.

Contribuie la diminuarea riscurilor de agresiune și a efectului dăunător al agresiunilor în cazul în care acestea apar; 2. Permite prevenirea agresiunilor și actelor de violență împotriva lucrătorilor, atât în instituțiile de sănătate, cât și în casele pacienților tratamente la domiciliu.

conceptul de viziune asupra lumii și tipurile sale istorice

Conferă protecție lucrătorilor, utilizatorilor, bunurilor și serviciilor instituțiilor de asistență medicală, în același timp oferind securitate și încredere, ceea ce contribuie la îmbunătățirea mediului de lucru, favorizează respectul reciproc și comunicarea. Sensibilizează, informează și instruiește personalul medico sanitar, încurajându-l să raporteze incidente și să propună strategii și activități pentru reducerea sau eliminarea riscurilor.

Contribuie la înregistrarea și documentarea agresiunilor și la elaborarea hărților de risc. Permite crearea unui sistem de denunțare și înregistrare a agresiunilor agil și accesibil, precum și favorizarea urmăririi recuperării totale a personalului medical agresat. Facilitează analiza siguranței instituțiilor de asistență, studiul incidentelor de către Serviciul de Prevenire și Protecție și elaborarea unor statistici privind situațiile conflictuale cu cetățenii.

Facilitează lucrătorilor afectați asistență medicală, asistență psihologică, consiliere și apărare juridică. Situație de risc în muncă Se iau în considerare acele circumstanțele în care anumiți factori socio-ecologici converg, favorizând un climat predispus la generarea unui comportament intenționat, cu tendința de a produce daune fizice sau psihologice altei persoane. Definiții pe tipuri de agresiune — Agresiune verbală: folosirea amenințărilor verbale, intimidarea unei alte persoane sau a unui grup, care poate provoca daune psihologice.

Ce trebuie să știe un asistent medical în secția de oncologie

Acestea includ lovituri, pumni, șuturi, aruncări, împingeri, îmbrânceli, mușcături și ciupituri. Aceasta include abuzul verbal, intimidarea,hărțuirea și amenințările. Activități de risc Toate sarcinile efectuate de către profesioniștii sanitari în urma cărora pot fi supuși unui anumit tip de situație de conflict de către utilizator.

Lucrător expus — Profesioniști din domeniul sănătății: medic, asistent medical, infirmieri, brancardieri. Lucrător sensibil în mod special Se ia în considerare tot personalul cu dizabilități, personalul cu grad de dependență și personalul cu profil special, printre care putem evidenția: — Profil A: Persoane agresive, care tind să genereze agresiuni mai frecvent.

Verificarea sau după caz, cuantificarea situației de risc în muncă între care putem cita ca fiind mai frecvente: — Asistența la domiciliu.

CONTRACARAREA AGRESIUNILOR ÎMPOTRIVA PERSONALULUI MEDICAL

Este una dintre cele mai frecvente și importante situații de risc. Acestea includ bătăi, lovituri, mușcături, ciupituri, zgârieturi. Masificarea în sălile de așteptare, proiectarea defectuoasă sau condițiile necorespunzătoare ale acestora, excesul de confluență a publicului, familiile alterate. Lipsa personalului. Lucrul în locuri izolate sau îndepărtate, lucrul în zone suspiciune paralizie cerebrală conflictuale.

Serviciu la domiciliu, în apartamente îndatoririle unei asistente medicale în camerele de îngrijire a ochilor social, adăposturi, serviciu în penitenciare, inspecții medicale. Investigarea circumstanțelor legate de incident — Unde s-a întâmplat? Periodicitatea evaluărilor Evaluările riscurilor vor fi stabilite în funcție de necesități, pentru a planifica măsurile preventive, bazate pe datele unui ciclu complet, dar pot fi stabilite și acțiuni punctuale în instituțiile de sănătate cele mai conflictuale sau acolo unde nu sunt îndeplinite obiectivele stabilite.

Supravegherea sănătății 2. Protocolul aplicabil Este de aplicat protocolul de supraveghere stabilit pentru instituția respectivă iar atunci când nu există un protocol de acțiune, trebuie să fie desfășurate următoarele acțiuni: — Evaluarea lucrătorilor care au suferit o situație conflictuală cu cetățenii. Periodicitate În cazul atacurilor asupra lucrătorilor din instituțiile de asistență sanitară, supravegherea sănătății se va face în funcție de daunele provocate lucrătorului.

Fiecare caz va fi evaluat individual. Promovarea sănătății 3. Adaptarea condițiilor de muncă În multe cazuri, măsurile de promovare a sănătății sunt limitate de infrastructura instituțiilor de sănătate, care au fost planificate și construite în funcție de necesitățile și cerințele sanitare ale momentului.

Cu toate acestea, astăzi și ca urmare a evoluției societății noastre și a noilor cerințe, multe dintre aceste infrastructuri trebuie să fie adaptate pentru a asigura condițiile de lucru specifice unui mediu de încredere și securitate. Se recomandă ca fiecare instituție, îndatoririle unei asistente medicale în camerele de îngrijire a ochilor coordonare cu Serviciul de Prevenire și Protecție, să se angajeze, în cadrul domeniului său de acțiune și progresiv să implementeze următoarele măsuri structurale: 3.

Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților

Măsuri de siguranță pasivă Standardele minime vor fi stabilite conform hărții de risc. Măsurile pot acoperi diferite niveluri în funcție de standardele anterioare: — Dispozitive de alarmă sau interfoane în cadrul cabinetelor sau sălilor de consultație.

Să decidă ce activități consideră riscante și își va prezenta însoțitorul pacientului. Măsurile de siguranță activă — Instituțiile ce dispun alta myopia retina servicii de securitate furnizate de întreprinderi private, vor maximiza toate funcțiile pe care aceste societăți trebuie să le desfășoare, precum și condițiile de loc, timp și modul în care sunt efectuate, rezultatul colectării acestora în detaliu în documentația contractuală fiind adus la cunoștința tuturor lucrătorilor, atât sanitari, cât și nesanitari.

În orice caz, vor fi stabilite standardele de bază pentru a determina criteriile care trebuie luate în considerare pentru a face recomandări obiective și comune privind siguranța.

Măsuri de siguranță pe timpul îngrijirilor la domiciliu Profesionistul va merge întotdeauna împreună cu un alt partener. Posibilitatea de a purta întotdeauna un telefon sau un dispozitiv intern pentru a putea solicita ajutor ar trebui să fie evaluată.

Ce medicamente trebuie să fie în farmacie? Sarcinile și funcțiile unei farmacii din spital

Educația pentru securitate și sănătate în și de la locul de muncă Legea securității și sănătății în muncă prevede la art. Ca urmare, va fi stabilit un program de formare al cărui obiectiv va fi educarea profesioniștilor în ceea ce privește abilitățile de comunicare și informare a utilizatorilor și îndatoririle unei asistente medicale în camerele de îngrijire a ochilor acestora, învățare a tehnicilor de abordare directă a situațiilor conflictuale și informații privind aspectele juridice ale acestora.

Pentru a atinge aceste obiective, se propune un program de formare care să includă cel puțin următoarele cunoștințe: — Principiile de bază ale comunicării în situații dificile.

Mai multe despre acest subiect