Nutriție pentru deficiențe de vedere

Deficitul de vitamine - avitaminoza

Bibliografia Cristescu, D.

nutriție pentru deficiențe de vedere

Manual pentru clasa a XI-a. Editura Corint București. Componența dosarului de admitere: Opis.

cum să opriți deficiențele de vedere

Cerere de înscriere la admitere la Școala Postliceală de Tehnician Maseur, adresată directorului Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca conform modelului pe care îl găsiți la secretariatul unității de învățământ; Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ.

Copie, conform cu originalul, certificată de către secretarul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca a actului de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copie conform cu originalul, certificată de către secretarul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca după documentele nutriție pentru deficiențe de vedere atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor, a diplomei de bacalaureat etc.

ce pastile ajuta la refacerea vederii oculus cabinet oftalmologic

Copie conform cu originalul, certificată de către secretarul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, după certificatul de handicap.

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării admiterii la școala postliceală, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate, în format european www.

diamox oftalmologic probabilitatea păstrării vederii în glaucom

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarelor. Va rugăm să lăsați și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului.

cum să îmbunătățiți vederea în 5 secunde viziune despre lume și viziune despre lume

Persoana de contact este: Corina Câmpan secretar Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon: sau e-mail: defvedere. Între 5 iulie și 25 august între orele Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.

nutriție pentru deficiențe de vedere remedii populare pentru vederea slabă

Selecția dosarelor de către membri Comisiei de admitere 28 august 28 august pana la orele Susținerea probei scrise 29 augustora 2 ore de examen scris Afișarea rezultatelor probei nutriție pentru deficiențe de vedere 29 augustîntre orele Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 30 augustîntre orele Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 30 augustîntre orele Susținerea interviului 31 augustora Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 31 augustdupă ora Afișarea rezultatului final al examenului și declararea candidaților admiși pentru Scoala Postliceală de Tehnician Maseur, Nivelul III Avansat 1 septembrieorele

Mai multe despre acest subiect