Portal de restaurare a viziunii, HG 29/11/ - Portal Legislativ

Ştiri mormone - Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în România
  1. Crafting - Elvenar Wiki RO
  2. Probleme de vedere: hiperopie
  3. Test de vedere la distanta
  4. Mamă pentru îmbunătățirea vederii
  5. restaurare - SOS Patrimoniu
  6. Misiune, Viziune, Valori - Primaria Piatra Neamt
  7. Dacă vederea scade brusc
  8. HG 29/11/ - Portal Legislativ

LinkedIn Locuinţa de pe strada Budişteanu din Bucureşti, restaurată de echipa Starh, a primit Premiul Secţiunii Restaurare şi Reabilitare din cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti şi poate fi considerată un model de intervenţie, în primul rând datorită eticii impecabile a fiecărei decizii luate în timpul proiectării şi în al doilea rând pentru minuţiozitatea şi atenţia cu care a fost tratat fiecare detaliu constructiv şi decorativ. Volumetria, la momentul preluării, fusese de asemenea agresată prin ruperea ritmului ferestrelor din faţada principală de la nivelul demisolului, una dintre ele fiind transformată în uşă de acces direct, de la nivelul trotuarului.

terapie de resorbție în oftalmologie

Tot în faţada principală apăruseră două lucarne — elemente parazitare aflate în contradicţie cu arhitectura iniţială a clădirii, iar corpul-anexă, amplasat spre spatele curţii, suferise un început de consolidare în timpul căreia fuseseră decopertate şi pierdute toate elementele decorative. Restaurarea a refăcut complet zona şarpantei, cu păstrarea căpriorilor din zona cornişei aflaţi în legătură directă cu decoraţia faţadei, ridicarea imperceptibilă la exterior a structurii acoperişului şi desfiinţarea lucarnelor în favoarea unor ferestre de mansardă în planul învelitorii, care nu afectează imaginea de la nivelul portal de restaurare a viziunii.

Corpul din zona posterioară a parcelei a fost reintegrat în volumetria clădirii principale prin egalizarea şi ordonarea golurilor, respectarea aceloraşi registre orizontale şi marcarea diferenţiată a finisajelor de faţadă, mult simplificate faţă de eleganţa studiată a decoraţiunilor clădirii neoromâneşti, pentru a sublinia faptul că este vorba de o intervenţie datată diferit. Registrul de ferestre permite legătura vizuală directă între interior şi exterior, în timp ce lumina zenitală adusă de ferestrele specifice suplimentează în mod natural portal de restaurare a viziunii de însorire a mansardei.

Prin restaurare, au fost refăcute complet elementele decorative iniţiale ale faţadei, cu repararea şi înlocuirea profilelor degradate, astfel încât elegantele motive de inspiraţie orientală şi-au recăpătat frumuseţea originară. Odată cu desfiinţarea accesului la demisol direct din stradă a fost proiectată o nouă curte de acces la demisol, spre spatele parcelei, care continuă plastica arhitecturală a soclului şi creează un dialog dinamic mineral-vegetal, împreună cu grădina plantată perimetral.

Afişez elemetele după tag: restaurare

Demisolul şi parterul au fost în totalitate reabilitate pentru a fi transformate în sediu pentru portal de restaurare a viziunii profesie liberală, pentru care latura de reprezentare este deosebit de importantă.

În paralel cu refacerea stucaturilor de pe plafoane centimetru cu centimetru, prin decopertare, eliminarea straturilor parazitare de mortar şi vopsitorie de ulei, completare a zonelor deteriorate prin mulaje, repictarea în culori vii, similare celor originare, au fost refăcute şi decoraţiunile pereţilor, tâmplăria, pardoselile şi obiectele sculpturale precum scările din lemn şi sobele de teracotă.

De asemenea, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să dea dovadă de corectitudine și să nu îngăduie ca obiectivitatea sa fie afectată de influențe externe sau prejudecăți i    competența profesională, conform acestui principiu toate situatiile  întâlnite în activitatea  desfașurată vor fi tratate pe baza raționamentului profesional. În exercitarea activității  profesionale, personalul institutiei trebuie să dea dovadă  de atenția  cuvenită,  competență  profesională  și  conștiinciozitate, în conformitate cu standardele aplicabile. Totodata, are obligatia de  a-și menține  cunoștințele  și  aptitudinile profesionale la un nivel  ridicat, care să permit asimilarea celor mai noi exemple de bună practica, legislatie și  tehnici  în domeniu.

Ancadramentele decorative ale pereţilor au fost complet refăcute în stilul iniţial şi delimitează în unele cazuri câmpuri cu finisaje diferite: tapet din mătase, oglinzi. O provocare interesantă a fost restaurarea celor cinci fresce din holul principal de primire, pictate direct pe perete, aflate în stare de degradare, însă cu valoare artistică deosebită. Acestea au fost readuse la viaţă prin tehnici specifice operelor de artă şi protejate apoi cu un strat transparent de vernis satinat.

Prima Viziune Introducere Relatarea lui Joseph Smith despre Prima Viziune, consemnată în Perla de mare preţ, a fost scrisă pentru a corecta relatările false despre Biserică. De-a lungul vieţii sale, profetul Joseph Smith ne-a oferit câteva relatări ale Primei Viziuni.

Tâmplăriile interioare au fost păstrate, recondiţionate şi reintegrate cromatic, în timp ce tâmplăriile exterioare au fost complet refăcute din lemn de stejar masiv cu vitraj termoizolant care respectă întocmai desenul ferestrelor originare. Golurile în acoladă ale loggiei de la parter au fost închise cu câte o foaie de sticlă fără ramă, complet transparentă, care păstrează neschimbată imaginea iniţială a casei. Uşa de acces de la nivelul loggiei a fost dublată cu un portal de restaurare a viziunii elegant din fier forjat, la fel şi golurile perimetrale ale demisolului.

portal de restaurare a viziunii structura organului de vedere

Spre deosebire de interior, finisat cu parchet masiv de tip Versailles, loggia îşi păstrează caracterul de spaţiu intermediar şi are o pardoseală din marmură. Portalul de intrare din stejar masiv de culoare brun închis impresionează prin nivelul de detaliere, fiind o veritabilă sculptură în lemn cu desene miniaturale.

Paleta de culori a finisajelor readuce aerul lejer şi rafinat al arhitecturii de început de secol XX: culorile luminoase, vesele, decoraţiunile pictate sau aurite îşi păstrează delicateţea şi nu încarcă prevenirea vederii ambianţa interioară, în timp ce draperiile din mătase aduc acel plus de confort necesar fără a domina suprafeţele pereţilor. Mobilierul, corpurile de iluminat elegante, însă nu opulente, cu o patină discretă şi de dimensiuni perfect adaptate spaţiului în care se află, întregesc tabloul unei restaurări complexe, care înapoiază oraşului o bijuterie arhitecturală de mare valoare, cu atât mai importantă cu cât intervenţiile de recuperare şi salvare a caselor de patrimoniu sunt încă o raritate în peisajul urban al Bucureştiului.

portal de restaurare a viziunii

Mai multe despre acest subiect