Refuzul de a elibera un certificat medical pentru vedere. Intrebari adresate Directiei Juridic și Contencios

Noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018

Prin certificat de concediu medical initial se intelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeste concediul anterior.

sinuzita poate afecta vederea

Prin certificat de concediu medical in continuare se intelege orice certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt. Se va refuzul de a elibera un certificat medical pentru vedere in vedere ca certificatul de concediu medical eliberat sa nu depaseasca luna in curs. In cazul in care durata concediului medical acordat pacientului depaseste luna in curs, pentru diferenta de zile se va elibera un nou certificat medical, cu indicativul 'in continuare' si cu specificarea seriei certificatului de concediu medical ce se prelungeste.

Procedura de decontare a sumelor către angajatori. Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.

In cazul prelungirii unui concediu medical pentru acelasi diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical se va mentine codul indemnizatiei inscris in certificatul de concediu medical initial.

Pentru internarea in spital se va mentiona sectia din care a fost externat si se va bara ambulatoriu. In cazul internarii in mai multe sectii se vor trece prima zi de internare in spital si data examinarii, indiferent de sectie.

refuzul de a elibera un certificat medical pentru vedere schema de determinare a câmpului vizual

Rubrica nu face obiectul concediului de risc maternal. De exemplu: 1 iunie iunie Codificarea diagnosticului devine obligatorie si unitara pentru toti furnizorii de servicii medicale din momentul intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice.

mitul ca formă de viziune asupra lumii program eficient pentru restabilirea vederii

La inscrierea codului diagnosticului se va trece forma clinica a bolii acute, subacute sau cronice. In cazul prelungirii unui concediu medical pentru acelasi diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical se va mentine codul diagnosticului inscris in certificatul de concediu medical initial. Pe certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal nu se inscrie codul diagnosticului.

CAPITOLUL II - Drepturile, obligaţiile și restricțiile pentru conducătorii de vehicule.

In cazul in care parafa nu contine codul si calitatea medicului, de exemplu: medic de medicina generaa, medic specialist, medic primar, medic de familieacestea se vor inscrie citet.

In cazul cand nu se plateste concediul medical, se mentioneaza pe scurt motivul refuzului la plata. Platitor al indemnizatiilor de asigurari sociale este, dupa caz, angajatorul persoana juridica sau fizica, asimilatul acestuia, agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca sau casa teritoriala de pensii.

refuzul de a elibera un certificat medical pentru vedere

In cazul acordarii concediului de risc maternal, se bifeaza fie rubrica 'Salariat', fie rubrica 'Functionar public'. Rubrica 'Prevenire' se bifeaza in cazul indemnizatiei pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, in cazul trecerii temporare in alta munca sau in cazul indemnizatiei pentru carantina.

refuzul de a elibera un certificat medical pentru vedere aspecte neurologice ale problemei miopiei

Mai multe despre acest subiect