Tipuri istorice de viziune asupra lumii. Istoriografie - Wikipedia

tipuri istorice de viziune asupra lumii

Viziunea asupra lumii este: a un set de valori spirituale; b un set de idei care explică comportamentul uman; c un sistem de idei care determină comportamentul uman. Valoarea este: a semnificative pentru o persoană; b satisfacerea unei nevoi spirituale; c un produs al activității umane. Practica este: b activități de transformare a lumii; 5. Esența este: a comună clasei de lucruri; b ceea ce face ca subiectul să fie astfel, și nu altfel; c ideea subiectului.

Imaginea filozofică a lumii este: a dialectica ființei și ceea ce se cuvine; b imaginea lumii în ansamblu; c o imagine a ființei unei persoane pe lume.

Istoria umană

Filosofia este: c chintesența culturii spirituale a epocii. Adevărul este: b corespondența gândirii despre obiect cu obiectul gândirii; c rezultatul cunoștințelor științifice. Tipuri istorice de viziune asupra lumii este o învățătură: a despre valori; b despre moralitate; c despre o persoană. Antropocentrismul este: a principiul filosofării, care consideră omul ca obiect principal al aplicării forțelor mistice; b un principiu filosofic care consideră omul ca centrul Universului și scopul tuturor evenimentelor care au loc în lume; c principiul ideologic al explicării lumii, al cărui conținut este înțelegerea omului ca valoare necondiționată.

Autorii au căutat să arate diverse abordări pentru rezolvarea celor mai importante probleme filozofice și au stabilit sarcina de a ajuta studenții, bazându-se tipuri istorice de viziune asupra lumii cunoașterea materialului istoric și filosofic, să dobândească capacitatea de a gândi independent și independent să judece lucruri complexe și vitale, bazate pe realizările științei și filozofiei moderne.

Au fost pozați de-a lungul istoriei acestui subiect și fiecare punct de vedere a adus noi nuanțe semantice în înțelegerea lor. Prin urmare, studiul filozofiei presupune nu numai dezvoltarea unor rezultate gata, ci și clarificarea modului în care gânditorii din trecut au mers să le obțină.

Cea mai veche formă de viziune asupra lumii este. Forme istorice de viziune asupra lumii

Dar o schimbare a abordărilor filozofice nu a necesitat niciodată o respingere a dezvoltării atinse. Conceptele alternative ale trecutului și prezentului, care se completează reciproc, îmbogățesc potențialul spiritual, moral și intelectual al omenirii.

Ontologia Diavolului in Lume - O istorie a raului

Prin urmare, studiul filozofiei este inevitabil asociat cu un apel la istoria sa, la conceptele din trecut. În același timp, studiul subiectelor filozofice presupune cunoașterea conceptelor și categoriilor corespunzătoare, care reprezintă o anumită complexitate. Autorii au încercat să dea o definiție scurtă a multora dintre ei, fie în text, fie într-un dicționar scurt la sfârșitul cărții.

Cu toate acestea, stăpânirea conținutului conceptelor filozofice este o condiție necesară, dar nu suficientă. Pentru a stăpâni o cultură filozofică, trebuie să înveți arta de a opera cu categoriile sale. Iar aceasta, la rândul ei, se datorează culturii generale a unei persoane, erudiției sale, familiarității cu istoria culturii mondiale.

Filosofia a jucat întotdeauna un rol special în tipuri istorice de viziune asupra lumii și conturarea viziunii despre lume a unei persoane. Prin urmare, problema ființei a fost una dintre cele mai importante din cele mai vechi timpuri.

Epoca modernă

Ar fi nejustificat să credem că acest concept abstract extrem de larg nu are nicio legătură cu lumea vieții de zi cu zi, cu anxietățile și preocupările fiecăruia dintre noi.

În realitate, problema ființei este într-o mare măsură o întrebare despre ființa umană, despre sensul vieții sale. Principala funcție a filozofiei este orientarea unei persoane în lumea naturii, a societății.

cum să vindecăm miopia metode de tratament netradiționale

Fiecare persoană în anumite momente din viața sa se confruntă cu nevoia de a alege și, prin urmare, de a-și exercita libertatea. Filosofia este concepută pentru a-l ajuta să facă alegerea corectă. Pentru a rezolva această problemă, filozofia se îndreaptă către lumea valorilor, creează teorii despre valori.

Tipuri istorice de viziune asupra lumii: concepte și interpretări - Umanistică -

Oferă o scală pentru evaluarea fenomenelor, stabilește o ierarhie a valorilor și promovează reevaluarea lor într-o lume în schimbare. O altă problemă fundamentală a filozofiei tipuri istorice de viziune asupra lumii dezvoltarea civilizației, direcția vederea copilului se deteriorează cultural și tipuri istorice de viziune asupra lumii.

Rapiditatea acestui subiect este asociată astăzi cu pericolul unei crize ecologice globale, cu persistența conflictelor armate pe planetă, cu prăbușirea ideologiilor totalitare, precum și cu procesele de integrare culturală. Căutarea unor căi alternative de dezvoltare socială este una dintre cele mai importante sarcini ale filozofiei. Autorii manualului sunt conștienți de complexitatea sarcinii înaintea lor și nu se prefac pentru corectitudinea absolută și adevărul necondiționat al soluțiilor propuse acolo unde își exprimă propria poziție.

  • Vizualizarea sudorilor se deteriorează
  • A cărei viziune asupra lumii Filozofie pe scurt: viziune asupra lumii

În prezentarea opiniilor și ideilor lor asupra anumitor probleme, au încercat să le compare cu alte puncte de vedere, ținând cont că în știința modernă, care a acumulat o cantitate imensă de cunoștințe, și cu atât mai mult în filozofie, cea mai consacrată ar trebui să fie selectată pentru manual. Într-adevăr, chiar și un om de știință, un filozof, în rezolvarea problemelor profesionale, folosește de obicei experiența și realizările altor cercetători, aderând, de regulă, la teoriile prevalente.

Acest lucru este valabil și pentru autorii acestui manual, care, în formularea propriilor păreri pe diverse teme, s-au bazat pe autorități și pe poziții cunoscute, deși recunosc că nu toți, probabil, vor rezista în cele din urmă. Principalul lucru pentru care se străduiau era să-i oftalmolog Belgorod pe studenții de filozofie să se gândească la ceea ce a intrat deja în tezaurul gândirii filozofice, să reflecte asupra a ceea ce rămâne relevant și necesită urgent decizia sa și, după ce au refractat acest lucru prin conștiința lor, să o pună la baza propriei viziune asupra lumii.

Nu există nici o îndoială că o astfel de orientare a conștiinței este o parte integrantă a poziției de viziune a lumii a oricărei persoane educate, în special a celor care au absolvit o instituție de învățământ superior. Capitolele 1,2,4,5,9 au fost scrise de doctorul în filozofie, profesorul A. Chumakov, capitolele 3, 6, 7, 8 - Doctor în filozofie, profesor N. La sfârșitul cărții se află un Dicționar de termeni filozofici. Filosofia: subiectul și rolul său în societate Filosofia într-o primă aproximare Aproape fiecare persoană care începe studiul filozofiei pentru prima dată știe deja ceva sau cel puțin a auzit despre el tipuri istorice de viziune asupra lumii fel sau altul, deoarece chiar și în viața de zi cu zi oamenii întâlnesc adesea acest concept faimos, atrăgător de fascinant.

Există, de asemenea, mulți care, grație curriculei școlare sau curiozității lor, au reușit să se familiarizeze cu manualele și alte literaturi despre filozofie, sau chiar cu operele unor mari filozofi, a căror influență a lăsat o amprentă profundă asupra moștenirii culturale a aproape oricărei națiuni.

Și totuși, nu este atât de ușor să se formeze independent, fără o pregătire specială, o idee suficient de clară despre ce este filozofia, ce face și ce sarcini rezolvă? Nici măcar printre cei care lucrează tipuri istorice de viziune asupra lumii în domeniul filozofiei, nu există nicio unitate în răspunsurile la întrebările puse. Unii consideră filozofia drept o știință, alții - un joc al minții, în timp ce alții, în dezacord cu tipuri istorice de viziune asupra lumii, dau definiții diferite, concentrându-se pe Gimnastica tibetană pentru îmbunătățirea vederii forme de viziune asupra lumii oamenilor, starea sufletelor lor, intelectul, experiența personală etc.

Cineva vede în el un scop, cineva este un mijloc, un mod de înțelegere rațională, irațională sau chiar intuitivă de către o persoană de sine și lumea din jurul său.

Tipuri de viziune asupra lumii, istorice și sociale

În același timp, fiecare își construiește propria logică a raționamentului în funcție de modul în care răspunde la o serie de întrebări fundamentale: când și de ce a apărut filozofia? Care este natura cunoștințelor filozofice și este posibil, bazându-ne doar pe mintea umană, să cunoaștem lumea?

Există un Dumnezeu? Ce este materia, conștiința?

construieste campul vizual al ochilor

Cum se raportează între ei? Cum să înțelegem adevărul și care sunt criteriile sale? Ce este sufletul?

Tipuri de viziune despre lume și obiective de viață

Și ce înseamnă: libertate, egalitate, dreptate, ură, iubire? Și totuși, în ciuda lipsei unei definiții a filozofiei consacrate, general acceptată, precum și a unei largi varietăți de puncte de vedere și abordări pentru înțelegerea subiectului, esenței, obiectivelor și obiectivelor sale, cu toate acestea, a fost invariabil - în orice moment și în toate țările.

De ce? Unde este logica aici? Și la cele spuse, adăugăm și faptul că filosofia nu are o limbă unică, general acceptată, legi stabilite incontestabil și un anumit set de categorii care sunt în general valabile pentru orice doctrină filozofică.

Mai mult, în principiu, acesta nu încearcă să construiască un sistem unificat de cunoaștere și, în final, nu vizează deloc obținerea de rezultate exacte, cum este, de exemplu, caracteristică științei. Atunci de ce, atunci, a fost acordată o asemenea atenție neclintită filozofiei de-a lungul istoriei secolelor a existenței sale?

Se poate părea că avem de-a face cu un paradox inexplicabil. Însă contradicția aparentă este depășită pe măsură ce se aprofundează în esența unui tipuri istorice de viziune asupra lumii dat, se aprofundează în specificul său și încep să înțeleagă ce rol joacă filozofia în conștientizarea unei persoane despre sine și despre lumea din jurul său.

Multe lucruri pot fi clarificate deja în acest capitol introductiv, dar o viziune holistică a filozofiei, o înțelegere mai profundă și mai completă a problemelor ridicate va veni doar pe măsură ce vă familiarizați cu conținutul acestei cărți și vă cufundați în problemele filozofice, în lumea misterioasă și fascinantă a filozofiei - înțelepciunea.

tipuri istorice de viziune asupra lumii de ce oamenii au nevoie de organe vizuale

Ce este filozofia? Cel mai bine este să începeți conținutul oricărui cuvânt necunoscut cu etimologia acestuia, adică. Pentru prima dată acest cuvânt a fost folosit în secolul al VI-lea.

Cea mai veche formă de viziune asupra lumii este. Forme istorice de viziune asupra lumii

Nu s-au considerat înțelepți și nu s-au pregetat să posede înțelepciune, pentru că înțelepciunea adevărată, așa cum se credea atunci, constau în mituri, religie, legende, care se întorceau în timpuri străvechi, de la strămoși, din secole. Filozoful, însă, trebuia să fie doar un căutător, un iubitor de înțelepciune, să se străduiască de ele, bazându-se nu pe autorități, ci pe propria sa minte, folosind cunoștințele și experiența dobândită, inclusiv prin alte mijloace creative.

Prefilosofia - subiectul și rolul său în societate O astfel de atitudine față de lume și față de om însuși nu a apărut imediat.

strabism oftalmologic

Umanitatea a parcurs o cale lungă și dificilă înainte de a-și dezvolta și crește capacitatea de a rezista naturii, de a crea și de a multiplica mijloacele de subzistență, ca urmare a acumulării de experiență și cunoștințe suficiente, iar mintea oamenilor a devenit atât de puternică încât a devenit autosuficientă pentru a căuta răspunsuri la numeroase întrebări în sine.

Esența întrebării. Pentru a înțelege esența filozofiei, precum și motivele și condițiile apariției acesteia, conversația ar tipuri istorice de viziune asupra lumii să înceapă cu viziunea despre lume a unei persoane.

  1. Nu este necesar să fii filosof pentru a te regăsi în viață.
  2. Oamenii de știință care progresează miopia
  3. Inferența silogistică D.

Pentru că, așa cum se va arăta mai jos, filozofia este una dintre principalele forme de viziune asupra lumii și tocmai forma care se bazează pe principiul rațional. A vorbi despre filozofie înseamnă a vorbi despre viziunea despre lume a unei persoane și, în consecință, despre esența și istoria apariției sale pe Pământ.

Și aici ne confruntăm cu probleme complexe, încă slab înțelese, căci originea omului este unul dintre cele mai mari mistere pe care oamenii au încercat întotdeauna să le dezvăluie. Dar chiar și astăzi în acest domeniu de cunoaștere există multe probleme nesoluționate, întrucât nu există încă un răspuns neechivoc, general acceptat la întrebarea: de ce, unde, din ce motive, putem spune așa - în ce scopuri - a apărut o persoană?

Abordările științifice, precum și alte abordări pentru înțelegerea acestei probleme, le vom analiza în detaliu mai târziu - în capitolele relevante din această carte. Să observăm acum tipuri istorice de viziune asupra lumii, din punctul de vedere al ideilor științifice moderne despre istoria umană, există încă o serie de probleme în legătură cu care oamenii de știință și specialiștii au o anumită claritate.

Ce este o definiție de viziune asupra lumii. Conceptul de viziune asupra lumii

În special, bazându-se pe materiale istorice bogate, date faptice obținute prin arheologie și, de Am miopie, ținând cont de rezultatele obținute prin metode ale altor științe de exemplu, determinarea vârstei rocilor, fosilelor etc. Cunoașterea disponibilă ne permite să concluzionăm că primele așezări ale creaturilor antropoide care au făcut instrumente elementare ale muncii ototo naibis este o persoană calificată au apărut în urmă cu aproximativ milioane de ani.

Vârsta Homo erectus, conform datelor arheologice și științifice, este de aproximativ 1,5 milioane de ani. Și abia acum de mii de ani exista un tip de oameni care au primit numele Goto zarit, ceea ce înseamnă - o persoană rezonabilă. De atunci, pe măsură ce o persoană a dobândit rațiune și s-a format în final ca ființă socială, el, potrivit specialiștilor, în principalele sale caracteristici nu a suferit modificări semnificative, adică.

Apariția rațiunii, în conformitate cu conceptele științifice moderne, corespunde acelei perioade a dezvoltării istorice a omului, când creierul său, grație activității de muncă mereu în creștere și comunicării verbale de vorbires-a dezvoltat într-o asemenea măsură încât abstracții complexe i-au fost disponibile.

Astfel, omul a început să desfășoare activități intelectuale, deși încă primitive, dar în sensul deplin al cuvântului, formulând concepte, exprimând judecăți și construind concluzii. Un bărbat și ai săi Din acest moment poți avea încredere viziune despre lume pentru a vorbi despre formarea unui suficient de dezvoltat viziunea despre lume a unei persoane și viziunea tipuri istorice de viziune asupra lumii lume a oamenilor în general - ca o colecție de cunoștințe acumulate, abilități practice, valori stabilite.

O astfel de viziune asupra lumii, care se formează pe baza experienței de viață și a cunoștințelor empirice, este numită obișnuită sau empirică și acționează inițial ca un fel de set nediferențiat, nesistematic de idei umane despre lume.

Tipuri istorice de viziune asupra lumii: concepte și interpretări - Umanistică - 2020

Acesta constituie baza oricărei viziuni asupra lumii și îndeplinește o funcție de reglementare importantă, orientând oamenii în viața și activitățile lor de zi cu zi, predeterminând comportamentul și o parte semnificativă a acțiunilor lor. Dacă dăm Bolsa o definiție completă și detaliată, atunci o viziune asupra lumii este un sistem de opinii asupra lumii obiective și a locului unei persoane în ea, asupra atitudinii unei persoane față de dualitatea acupunctura pentru vedere și față de sine, precum și pozițiile de bază ale vieții oamenilor condiționate de aceste opinii, credințele, idealurile, principiile lor cunoștințe și activitate, orientări valorice.

O viziune asupra lumii definită în acest fel este inerentă doar unei persoane și este asociată cu prezența conștiinței formate și a activității inteligente din ea, când el nu numai că dobândește capacitatea de a forma concepte și judecăți, de a face generalizări și de a formula reguli, dar începe și să opereze cu lupta cu miopia pregătite pentru a obține noi cunoștințe. Rațiunea, tipuri istorice de viziune asupra lumii caracterizează o astfel de activitate umană, activitatea sa creatoare, devine un mijloc puternic de accelerare a evoluției atât a lui, cât și a societății și, ca urmare, acționează ca principală diferență între oameni și animale.

Astfel, el se cunoaște și realitatea care îl înconjoară, începe să distingă între el și ceilalți oameni, între el și mediul extern, descoperind tot mai multe aspecte noi ale lumii necunoscute anterior. Astfel de puncte de vedere constituie baza viziunii asupra lumii, care se formează ca un set de opinii ale unui om asupra lui însuși și a realității care îl înconjoară.

Mai multe despre acest subiect