Vedere ajutor alimentare descărcare gratuită, iPhone X - Specificații tehnice

Tot ce trebuie să știi ca să începi să folosești Revolut

refacerea vederii binoculare

În acest demers se impune adoptarea unor măsuri imediate, urgente, care nu pot fi amânate. Luând în considerare respectarea graficului de implementare și rambursare de către Comisia Europeană a contractelor de finanțare, precum și graficul privind distribuția pachetelor de alimente și produse de igienă, se impune introducerea de urgență a unei categorii de populație vulnerabilă în contextul crizei generate de COVID, și anume persoanele care locuiesc în așezările informale.

vedere ajutor alimentare descărcare gratuită

Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență. În temeiul art.

vedere ajutor alimentare descărcare gratuită

Apartenența persoanelor care locuiesc în așezările vedere ajutor alimentare descărcare gratuită se stabilește prin ordin al prefectului județului, respectiv al municipiului București pe raza căruia este situată așezarea informală, pe baza listelor comunicate de primar. Listele inițiale se completează operativ, dacă este cazul, de către primar sau de către reprezentantul acestuia, prin introducerea persoanelor eligibile, respectiv eliminarea persoanelor neeligibile la data distribuirii; În listele suplimentare sunt incluse doar persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, dovedite în baza anchetei sociale.

Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizia de încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

vedere ajutor alimentare descărcare gratuită rata de vedere a copiilor

Pentru evitarea aglomerării centrelor de distribuire și limitarea timpului de așteptare pentru destinatarii finali, prefectul poate identifica și alte metode de distribuire ce se comunică destinatarilor finali, cu prezentarea unei dovezi de predare a pachetului.

Mai multe despre acest subiect